Skip to main content

Coaching van ADHD-ers


Wat is AD(H)D?

AD(H)D staat voor aandacht-tekortstoornis met of zonder hyperactiviteit.

Heel lang is gedacht dat AD(H)D een kinderpsychiatrische aandoening was die min of meer vanzelf overging. Dat klopt niet. Bij ongeveer 30% blijft deze aandoening bestaan in de volwassenheid en meer dan de helft behoudt problemen waar men veel hinder van kan ondervinden.

Welke problemen?

Denk aan chaos als gevolg van een gebrek aan organisatie en (dag)structuur. Het niet openmaken van post schept vaak nog meer problemen. Het impulsief uitgeven van geld helpt mee aan het ontstaan van schulden. Het niet goed omgaan met tijd zorgt voor te laat komen, problemen met werkgevers, studie, partner. De snelle afleidbaarheid draagt bij aan het niet afkrijgen van taken en het eindeloos aangaan van nieuwe plannen etc. etc..

Coaching

Is op een gestructureerde manier helpen van mensen bij het benoemen van praktische problemen en bij het stapsgewijs leren oplossen hiervan. Het doel is het aanleren van nieuw gedrag waarbij steun, psycho-educatie en doelgerichtheid uitgangspunt zijn.

Bij deze vorm van coaching ligt de nadruk op samenwerking en ondersteuning. Hierbij werk ik bijna altijd samen met een in AD(H)D gespecialiseerde psychiater die het medicamenteuze traject begeleidt.

Vergoedingen

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om via het WMO loket van de gemeente waar u woonachtig bent in aanmerking te komen voor vergoeding.