Skip to main content

Contextuele therapie


Ieder mens wordt geboren binnen een familie. Deze familie laat ons kennis maken met het leven en hoe we ons dienen te verhouden ten opzichte van onze medemensen. We zijn als het ware `geworteld’ in onze familie. We spreken ook wel van `intergenerationele therapie’, omdat we binnen de contextuele therapie kijken naar verbanden die er bestaan binnen de generaties.


Hoe we opgroeien bepaalt voor een belangrijk deel hoe we ons later gaan verhouden tot onze partner, eventuele kinderen en belangrijke anderen. We hebben in ons gezin van herkomst allerlei lessen over het leven geleerd. Daar kunnen ook veel van onze moeilijke gevoelens, teleurstellingen en pijn liggen evenals onze vreugde en gevoelens van veiligheid en geborgenheid.


Contextuele therapie staat centraal in mijn wijze van werken met mensen omdat in de verbondenheid met onze (groot)ouders, familieleden en kinderen ook veel van onze groei plaatsvindt.


Doel van de behandeling is om de betrouwbaarheid in de relaties te herstellen en te verbeteren. Voor het individu komt hierdoor ruimte om de eigen positie meer vorm te geven met behoud van respect voor de ander.

Wil je meer weten over deze wijze van werken?

www.nagyacademie.nl 

www.icbnederland.nl 

www.contextueelwerkers.nl