Skip to main content

Experiëntiële therapie


Of ook wel genoemd `ervaringsgerichte’ therapie wat een vorm van therapie is waarbij er sterke persoonlijke betrokkenheid van de therapeut is bij de interactie (het gesprek) zoals het zich ter plekke afspeelt. Dit komt tot stand door de zorg voor de cliënt te combineren met de zorg voor zichzelf als beroepspersoon en door daarbij open, direct en persoonlijk te zijn.


Belangrijk hierbij is dat mensen (leren) om stil te staan bij wat ze nodig hebben in relaties en dit onder woorden te brengen. Waarbij verwijten kunnen worden gezien als negatief geformuleerde verlangens. Waar veel verwijten worden uitgesproken, zijn dus ook veel verlangens!


Belangrijk is dat mensen kunnen vertellen wat ze willen en hierover in gesprek raken met elkaar op een wijze die recht doet aan de belangen en gevoelens van alle betrokkenen.


Ervaringsgerichte therapie is een persoonlijke wijze van werken die oplossingsgericht is en ook vaak vlot komt tot resultaat.

Meer lezen? www.kempler-instituut.nl