Skip to main content

Kosten, vergoeding en klachten


Het tarief voor therapie en coaching bedraagt €105,00 per uur (vrijgesteld van BTW}

Ook is het mogelijk om als gezin in therapie te gaan, hiervoor geldt een ander tarief.

Voor cliënten die AD(H)D-coaching krijgen zijn er mogelijkheden om een vergoeding aan te vragen via een PGB (persoonsgebonden budget). Ik verwijs u voor het aanvragen van een PGB naar de site van het CIZ en het loket van de WMO in uw gemeente. (www.ciz.nl ).

Of (een deel van) de kosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed is afhankelijk van uw verzekering en hoe uitgebreid uw polis is. Ik adviseer u contact op te nemen met uw verzekeraar en mijn AGB-code te noemen. Daarnaast ben ik lid van de volgende Beroepsverenigingen die ook van belang zijn in verband met een vergoeding van uw verzekeraar:

Voor vergoedingen van uw ziektekosten verzekeraar kunt u kijken op nvpa.org.  ik sta ingeschreven onder nummer 1007884

Ik sta ingeschreven bij het RBCZ en VCW Vereniging van Contextueel Werkers

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat verzekeraars hun vergoedingen soms tussentijds aanpassen.

Klachten:

Als u niet tevreden bent over de hulpverlening wil ik graag hierover met u in gesprek. mocht dat niet tot een bevredigend resultaat leiden, ik ben aangesloten bij SCAG onder nummer 10259. Zie www.SCAG.nl

U kunt uw klacht voorleggen op:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.