Skip to main content

Werkwijze


Wat maakt contextuele therapie tot een succes voor mensen?

De laatste 20 jaar heb ik de grootste deel van mijn tijd gewerkt in mijn praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Aanvankelijk geïnspireerd door het experiëntiële gedachtegoed van Walter Kempler, deze therapievorm leerde mij te werken in het 'hier en nu’, ik heb geleerd mensen aan te spreken, 'te gaan staan voor mijzelf’ en de leiding te nemen tijdens de gesprekken.
Gaandeweg merkte ik dat ik de wat confronterende werkwijze 'ongemakkelijk’ begon te vinden. Ik zag steeds meer het onvermogen van mensen, zag mannen worstelen met het onder woorden brengen van gevoelens en emoties, terwijl vrouwen het gevoel hadden dat zij niet gehoord werden.

Na een zoektocht kwam ik in contact met de therapievorm volgens Nagy.

Nagy is de grondlegger van het contextuele denken. Hij introduceerde de ethiek binnen de psychotherapie, waarbij de rechtvaardigheid van de relatie centraal staat, de balans van verworven verdiensten (wat heb je betekent voor de ander), de (absoluut!) onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen en het feit dat jij en de ander recht heeft op zorg binnen de relatie.
Vanuit mijn ervaring binnen mijn huwelijk en gezin, en kwaliteit als therapeut wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van cliënten, waarbij respect, veiligheid en vertrouwen centraal staan. Dan ontstaat er een klimaat waarbinnen mensen zichzelf kunnen zijn en zich durven te ontwikkelen, met als doel herstel van relaties in een positieve, accepterende sfeer.

Meestal zal ik met een (echt)paar of gezin samen willen spreken, maar het is ook mogelijk om individuele gesprekken te voeren. Vanzelfsprekend zal ik nooit zonder uw toestemming met anderen spreken over de inhoud van de behandeling.

Het is mogelijk om afspraken te maken op dinsdag, woensdag en de donderdag. Evenals 's avonds om 18:30 uur.